Standardy i wytyczne

Lipidy w ciąży

Lipidy w ciąży

W czasie ciąży zachodzą zmiany w metabolizmie lipoprotein dające obraz hiperlipidemii (HLP), jednak są to zmiany „fizjologiczne”, niezbędne dla prawidłowego rozwoju płodu i nie wymagają interwencji lekarskiej...

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Leczenie zakażeń układu moczowego w ciąży

Zakażenia układu moczowego (ZUM) w ciąży, zarówno dolnego, jak i górnego jego odcinka, stanowią poważny problem kliniczny. Częstość ich występowania u kobiet ciężarnych i nieciężarnych nie różni się aż tak bardzo (aczkolwiek odmiedniczkowe zapalenie nerek częściej obserwuje się w ciąży), ale ich konsekwencje są znacznie poważniejsze...

Rozpoznawanie i leczenie chorób gastroenterologicznych w ciąży

Rozpoznawanie i leczenie chorób gastroenterologicznych w ciąży

Objawy chorobowe pochodzące z przewodu pokarmowego mogą być zależne od czynności jajników. Częstość występowania choroby refluksowej przełyku, zespołu jelita nadwrażliwego i chorób dróg żółciowych jest większa u kobiet niż mężczyzn. Nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcie, uczucie sytości, biegunka i zaparcie występują u dużego odsetka ciężarnych a także w fazie lutealnej cyklu miesięcznego lub w okresie okołomenopauzalnym...

Leki stosowane w ciąży

Leki stosowane w ciąży

Większość lekarzy boi się leczyć kobiety w ciąży. Każda decyzja o podaniu leku w czasie ciąży jest obarczona ryzykiem powikłań dla nienarodzonego dziecka. Mogą one skomplikować przebieg ciąży (np. wywołać przedwczesną akcję porodową) lub mieć wpływ na rozwój dziecka już po urodzeniu. Dlatego też ciężarne często są odsyłane do położnika prowadzącego lub co gorsza pozostawiane zupełnie bez leczenia. Większość chorób występujących u ciężarnych leczy się tak samo jak w populacji generalnej...

Leczenie chorób przewodu pokarmowego w okresie ciąży

Leczenie chorób przewodu pokarmowego w okresie ciąży

Kobiety w okresie rozrodczym powinny unikać samoleczenia i w żadnym wypadku nie zażywać leków bez porady lekarskiej. Szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży nie należy stosować żadnych leków, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne...

Leczenie cukrzycy u kobiet w ciąży

Leczenie cukrzycy u kobiet w ciąży

Ciąża powikłana cukrzycą jest obecnie uważana za najczęstszą patologię położniczą. W leczeniu ciężarnych z cukrzycą kluczową rolą jest utrzymanie normoglikemii, co zmniejsza ryzyko wystąpienia ostrych i odległych powikłań zarówno dla matki, jak i dla płodu. Leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej różni się w zależności od typu cukrzycy, inne jest w cukrzycy ciążowej (Gestational Diabetes Mellitus, GDM), a inne w przedciążowej (Pregestational Diabetes Mellitus, PGDM).

Zasady stosowania leków w ciąży

Zasady stosowania leków w ciąży

U kobiety ciężarnej zachodzą liczne fizjologiczne zmiany, między innymi w układzie krążenia. Największe związane są ze wzrostem objętości krwi, zwiększeniem unaczynienie oraz perfuzji narządów, takich jak nerki czy skóra, aktywnością układu krzepnięcia, aktywnością, zużyciem oraz wytwarzaniem płytek krwi, a także wzrostem stężenia większości innych czynników krzepnięcia.

Markery nowotworowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego

Markery nowotworowe w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego

Dążenie do poprawy zarówno rozpoznawania, jak i monitorowania leczenia chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego skłania badaczy do ciągłego poszukiwania nowych metod diagnostycznych. Wiele substancji zidentyfikowanych w płynach ustrojowych u pacjentek z nowotworami złośliwymi narządu rodnego próbowano wykorzystać jako biochemiczne wskaźniki nowotworowe, ale zaledwie kilkanaście z nich znalazło rzeczywiste kliniczne zastosowanie.

Rola ultrasonografii przezpochwowej w onkologii ginekologicznej

Rola ultrasonografii przezpochwowej w onkologii ginekologicznej

Pionierami ultrasonografii przezpochwowej, która powstała na bazie endoskopii, byli Kratochwil, Mizuno i Winters. W roku 1966 jako pierwsi dokonali próby zobrazowania narządu płciowego przy użyciu echosondy umieszczonej na palcu wprowadzonym do pochwy podczas badania ginekologicznego.

Współczesna diagnostyka drożności jajowodów

Współczesna diagnostyka drożności jajowodów

Czynnik jajowodowy, jako przyczyna niepłodności stanowi ciągle istotny problem w diagnostyce i leczeniu. Przyjmuje się, że niepłodność jajowodowa stanowi 15-40% niepłodności małżeńskiej. Tak duża rozpiętość jest związana prawdopodobnie z trudnościami, na jakie napotyka się, próbując przeanalizować czynnik jajowodowy jako przyczynę niemożności zajścia w ciążę.

Wartość histeroskopowego cewnikowania jajowodów w przypadkach niepłodności kobiecej

Niedrożność jajowodów jako przyczyna niemożności zajścia w ciążę jest wciąż istotna w diagnostyce i leczeniu. Ocenia się, że odsetek pacjentek z niepłodnością pochodzenia jajowodowego w całej populacji kobiet niepłodnych waha się od 25 do 40% i dolegliwość ta jest drugim po zaburzeniach czynnościowych pochodzenia endokrynnego uwarunkowaniem zaburzeń rozrodu.