Artykuły

Zapalenie płuc w okresie ciąży

Zapalenie płuc w okresie ciąży

Układ oddechowy jest najbardziej narażony na kontakt ze światem zewnętrznym w tym z drobnoustrojami, które kolonizują drogi oddechowe również w warunkach fizjologicznych. Czy dojdzie do zakażenia, czy nie, zależy z jednej strony od wirulencji drobnoustrojów, a z drugiej od sił obronnych ustroju.

Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

comment 1

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) objawia się niekontrolowanym wyciekiem moczu przez cewkę w sytuacjach związanych ze wzrostem ciśnienia śródbrzusznego, co wystęuje głównie w związku z wysiłkiem fizycznym (kaszel, dźwiganie, chodzenie). Jest ono najczęstszą formą nietrzymania moczu u kobiet.

Destrukcja endometrium - nowa metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z macicy

Destrukcja endometrium - nowa metoda leczenia nieprawidłowych krwawień z macicy

comment 1

W przypadkach nieprawidłowych krwawień z macicy, których przyczyną są zmiany w jej błonie śluzowej powstałe na podłożu zaburzeń czynnościowych lub organicznych (niezłośliwe rozrosty endometrium), wybór metody leczenia i jego zakres stanowi duży problem dla lekarza ginekologa. Szczególnie trudną do podjęcia decyzją jest ustalenie sposobu postępowania terapeutycznego u kobiet przed okresem przekwitania, u których nie uzyskano wyleczenia na drodze frakcjonowanego wyłyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy lub hormonoterapii. Przed erą endoskopii pacjentkom tym usuwano macicę drogą brzuszną lub pochwową (1). Obecnie istnieje możliwość przeprowadzenia równoważnego leczenia bez konieczności chirurgicznej amputacji narządu i integralnie z nią związanej ingerencji w jamie otrzewnowej.

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Metoda fotodynamiczna w diagnostyce i leczeniu nowotworów ginekologicznych

Zjawisko fotodynamiczne polega na wzbudzeniu za pomocą promieniowania świetlnego efektu świecenia komórek. Może to być świecenie własne komórek - tzw. autofluorescencja, zależna od obecności w tkance endogennych chromoforów lub też świecenie tkanek, w których znajduje się uprzednio podany egzogenny barwik.

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Dopplerowska ocena perfuzji płodowo-łożyskowej. Jej rola w monitorowaniu stanu płodu

Od dawna uważa się, że niewydolna perfuzja maciczno-łożyskowa ma negatywny wpływ na krążenie płodowe, co w konsekwencji może prowadzić do ciężkich powikłań okołoporodowych. W licznych doniesieniach potwierdzono związek między nieprawidłową perfuzją maciczno-łożyskową a dystrofią wewnątrzmaciczną, ostrym niedotlenieniem płodu i śmiertelnością okołoporodową

Wartość histeroskopowego cewnikowania jajowodów w przypadkach niepłodności kobiecej

Niedrożność jajowodów jako przyczyna niemożności zajścia w ciążę jest wciąż istotna w diagnostyce i leczeniu. Ocenia się, że odsetek pacjentek z niepłodnością pochodzenia jajowodowego w całej populacji kobiet niepłodnych waha się od 25 do 40% i dolegliwość ta jest drugim po zaburzeniach czynnościowych pochodzenia endokrynnego uwarunkowaniem zaburzeń rozrodu.